Naši partneri

Patríme do skupiny Agrotec, nejväčšieho predajcu pozemnej techniky v Českej a Slovenskej republike.

V oblasti financovania spolupracujeme s niekoľkými partnermi. Aj preto pre Vás dokážeme zabezpečit vždy  nejvýhodnejšie financovanie podľa Vašich požiadaviek tak úžitkových ako aj nákladných automobilov.Naši partneri na Slovensku sú:


 

Jeep Iveco Fiat