Starostlivosť o brzdy

22. 01. 2020


O brzdy je  potrebné sa starať a postupne riešiť vzniknuté problémy. O možných poruchách bŕzd Vás informuje niekoľko signálov. Ak ich budete vedieť včas identifikovať, môžete tak zabrániť nielen ich vážnejšiemu poškodeniu, ale aj zabezpečiť bezpečnosť vozidla. Mali by ste spozornieť pri nasledovných príznakoch:
  1. Volant  sa pri brzdení chveje. Toto môže byť spôsobené tým, že  brzdy sa pri kontakte obloženia s kotúčom rozvibrujú. Môže to byť spôsobené tým, že kotúč má po svojom obvode rôznu hrúbku. Prípadne sa kotúče v dôsledku prehriatia deformujú.
  2. Brzdy prenikavo škrípu alebo sú inak hlučné. Brzdové doštičky sa môžu opotrebovať tak, že nosné dosky začnú obrusovať kotúč alebo sa začne obrusovať indikátor opotrebenia doštičiek. Pri hlučnosti bŕzd je tiež možné, že protihluková podložka chýba alebo je poškodená, prípadne strmeň viazne alebo sa zasekáva.
  3. Počas brzdenia ťahá vozidlo do jednej strany. Môže to byť zapríčinené tým, že brzdové doštičky sú znečistené na jednej strane. Chyba môže byť tiež v strmeni,  ktorý sa na jednej strane zasekáva, čím brzdové doštičky na tejto strane nezabezpečujú dostatočný brzdný účinok.
  4. Brzdový pedál má mäkký odpor alebo vyžaduje výrazné zošliapnutie. V prípade bubnových bŕzd, brzdové čeľuste sú nesprávne nastavené. Častou chybou je, že brzdová kvapalina uniká, je v zlom stave, prípadne sa do brzdového systému dostáva vzduch. Problémy môže zapríčiniť porucha snímača rozloženia zaťaženia náprav, zaseknutie regulátora brzdového tlaku alebo porucha brzdových hadíc.
  5. Brzdový pedál je tuhý. V tomto prípade buď brzdové doštičky stratili brzdné vlastnosti alebo sa zasekol strmeň. Prípadne, posilňovač bŕzd netesní alebo vplyvom zlého prívodu podtlaku vyvíja nízku silu pôsobiacu v brzdovom systéme
Na rozdiel od výmeny oleja, údržba bŕzd vášho vozidla nie je podmienená určitým počtom kilometrov. Ak sa brzdy prihlásia, s kontrolou nečakajte. Zvoľte si kvalitné originálne diely a zodpovedný servis. Šetrenie na bezpečnosti sa neoplatí.
NENECHÁVAJTE SVOJU BEZPEČNOSŤ V RUKÁCH INÝCH !