Poistenie

Kupujete vozidlo a dúfate, že sa s ním nič nemôže stať? Nedúfajte. Zabezpečte si poistenie, ktoré funguje i v prípade škodovej udalosti.  Existujú situácie, ktoré neviete ovplyvniť ako napr. poškodenie skla kameňom, krupobitie, škoda zavinená inou osobou a pod.

Ponúkame Vám povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie a GAP - poistenie finančnej straty.