Predaj

Igor Nagy
predajca vozidiel Fiat Professional
tel: +421 37 692 68 57
mob.: +421 911 291 776
e-mail: igor.nagy@agrotecslovensko.sk