Jeep - ovládni každý terén

Jeep ma dostal

Už ako malý chlapec som chcel mať ten ozajstný a pravý Jeep. Splnilo sa mi viac. Nevlastním síce ani jeden Jeep, ale ako predajca si užívam každodenné predvádzacie jazdy so zákazníkmi a nielen na jednom modeli.

Bc. Ervín Višňovský
predajca vozidiel JEEP, AGROTEC Slovensko s.r.o.

tel.:  + 421 911 405 547
emailvisnovsky@agrotecslovensko.sk