Naša účasť na odbornej konferencii

01. 06. 2022


Pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR sa koncom mája uskutočnila odborná konferencia Doprava a logistika. Cieľom tohto stretnutia bolo okrem iného aj upriamenie pozornosti na problém spoločnosti so zvyšujúcimi sa emisiami skleníkových plynov. Na tomto má významný podiel práve nákladná preprava. 

Zavádzanie alternatívnych palív do praxe je už celkom rozvinuté v osobnej doprave. Odkláňanie cestnej logistiky na iné druhy prepravy sú však nedostačujúce, preto je v celospoločenskom záujme riešiť alternatívne pohony. Odborníci preto diskutovali na tému trendov a inovatívnych riešení orientovaných na tzv. "zelenú dopravu".

Spoločnosť Agrotec Slovensko,s.r.o. s podporou materskej spoločnosti Agrotec Group sa tohto významného podujatia zúčastnila ako partner. Ranný blok Doprava otvoril svojim prejavom generálny riaditeľ Agrotec Group p. Martin Rada. Vďaka našej spolupráci so spoločnosťou Iveco mali účastníci konferencie možnosť si na mieste prezrieť jedno z najmodernejších nákladných áut Iveco S-Way na pohon LNG. 

Ekologický prístup v každej sfére života má svoj nezanedbateľný význam. Malými krokmi sa vždy dostaneme ďalej ako žiadnymi. Záleží nám, aby aj kroky našej spoločnosti smerovali k zdravšej, zelenšej a kvalitnejšej budúcnosti.

 DaL71.jpg