Bezpečnostné štandardy Jeep

jeep_compass_tempomat.jpgAdaptívny tempomat je štandardom od výbavy Limited. Udržiava požadovanú rýchlosť a tiež vzdialenosť od vpredu idúcich vozidiel. Neustále udržuje bezpečnú vzdialenosť aj v prípade brzdenia či spomalenia.

Asistent udržiavania v jazdnom pruhu udržiava vozidlo v strede jazdného pruhu. V okamihu priblíženia k okraju jazdného pruhu systém pôsobí priamo na volant a tak usmerňuje smer jazdy vozidla.

Highway Assist System (HAS)

Tzv. HAS je nový systém automatizovaného riadenia úrovne 2. V modeloch Jeep je použitý celkom prvý krát. Inteligentne kombinuje adaptívny tempomat a asistenciu udržiavania v jazdnom pruhu. HAS tak drží vozidlo v bezpečnom odstupe od vpredu idúdich vozidiel, zabezpečuje konštantnú rýchlosť a správnu pozíciu v pruhu.

Predná kamera rozpoznáva dopravné značky a rýchlostný limit hlási priamo na prístrojovom paneli. Technológia Traffic Sign Information je súčasťou infotainmentu Uconnect NAV. Podľa máp TomTom načítava dopravné značky, podľa ktorých prispôsobuje rýchlosť auta.
jeep_compass_eHybrid_recognition_448x252.jpg  jeep_compass_eHybrid_safety_traffic_sign.jpg

Asistent pozornosti vodiča

Nie vždy vodič odhadne svoje vyčerpanie sám. Preto je ideálnym pomocníkom práve asistent pozornosti vodiča. Systém zisťuje úroveň únavy vodiča pomocou senzora, ktorý každých 7 minút sníma sietnicu vodiča. Po vyhodnotení navrhne ideálny okamih na prestávku od šoférovania. Vtedy je vodič upozornený zvukovým signálom a tiež rozsvietením kontrolky v tvare šálky.

Autonómne brzdenie

V prípade, že vodič nereaguje na prekážku v jazdnej dráhe vozidla a radar zistí jej prítomnosť, aktivuje sa autonómne brzdenie. Vďaka tomu sa buď celkom vyhne nárazu alebo ho aspoň zmierni. Zaevidovanou prekážkou môže byť iné vozidlo, zver alebo aj chodec.

360° kamera

Kamera z vtáčej perspektívy premieta obvodové snímky vozidla zhora, čo prináša veľlkú pomoc pri parkovaní, hlavne v stiesnených priestoroch. 
jeep_compass_360kamera-(1).jpg