Predaj a servis New Holland


IMPORT


Ing. Ján Kudláč Produkt manažér pre zberovú techniku
Zobraziť telefón
+421 903 764 936

STREDISKO LEOPOLDOV

Trnavská cesta 13
920 46 Leopoldov

PREDAJ
 

Ing. Ladislav Pišný

Vedúci strediska
mob.: +421 907 756 105
e-mail: pisny@agrotecslovensko.sk

Ing. Andrej Megyesy
Predajca poľnohospodárskej techniky
mob.: +421 911 154 182
e-mail: megyesy@agrotecslovensko.sk

Ing. Miloš Macho
Predajca poľnohospodárskej techniky
mob.: +421 910 915 825
e-mail: macho@agrotecslovensko.cz

Anton Drobný
Predajca ND
mob.: +421 910 915 770
e-mail: drobny@agrotecslovensko.sk


SERVIS


Ing. Jerzy Sukniak
Vedúci servisu
mob.: +421 905 845 539
e-mail: sukniak@agrotecslovensko.sk

Tomáš Štibraný
Prijímací technik
mob.: +421 910 915 760
e-mail: stibrany@agrotecslovensko.sk

 

STREDISKO VEĽKÝ ŠARIŠ

Staničná 8
082 21 Veľký Šariš

PREDAJ

Marek Žolko
Vedúci strediska a predajca poľnohospodárskej techniky
mob.: +421 910 915 761
e-mail: zolko@agrotecslovensko.sk
 

SERVIS


Ing. Kristián Szakala
Vedúci servisu
mob.: +421 910 915 762
e-mail: szakala@agrotecslovensko.sk

Viac informácií